"Chwila obecna jest jedyną bramą do domu"

Leonard Jacobson

Kwiecień 2017

Poprowadziłam zajęcia z psychologii klinicznej w sporcie oraz pracy z ciałem w sporcie dla słuchaczy studiów podyplomowych „Psychologia sportu” przy AWF Warszawa.

Luty-kwiecień 2017

Poprowadziłam zajęcia z pracy z ciałem z elementami choreoterapii dla słuchaczy studiów podyplomowych „Psychogeriatria” organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.

Marzec 2017

Rozpoczęłam dwuletnie szkolenie terapeutyczne NARM® (Neuro Affective Relational Model) organizowane przez Instytut Terapii Psychosomatycznej. Nauczycielem na kursie jest Michael Mokrus.

Luty 2017

Rozpoczęłam nową rolę asystentki przy kolejnym 3-letnim kursie Somatic Experiencing® organizowanym przez Wrocławską Pracownię Terapii PLUS. Nauczyciele na kursie to: Doris Rothbauer i Ursula Funke-Kaiser.

Rok 2016

Współpracowałam z SWPS Sopot oraz z SWPS Wrocław prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu psychologii ciała oraz pracy z traumą i jej wykorzystaniem w sporcie.