Praca z zespołem

  • diagnoza funkcjonowania grupy sportowej oraz poszczególnych członków
  • współpraca z trenerem w zakresie poprawienia klimatu interpersonalnego w grupie
  • budowanie silnego psychicznie zespołu
  • nauka skutecznej komunikacji w grupie (zawodnicy między sobą oraz z trenerem)
  • techniki zwiększania motywacji u zawodników (dla trenera i dla zawodników)
  • wprowadzenie elementów treningu mentalnego (relaksacji, technik wyobrażeniowych, technik koncentrujących)
powrót do oferty