Sesje indywidualne

  • diagnoza umiejętności psychologicznych sportowca w tym obszarów wymagających wsparcia i rozwoju
  • praca praktyczna nad ukształtowaniem nowego sposobu funkcjonowania mentalnego na treningu i na zawodach, który umożliwia pełne wykorzystanie potencjału psychofizycznego zawodnika
  • kompletny trening umiejętności psychologicznych - program rozwoju psychologicznego zawodnika polegający na ćwiczeniu umiejętności motywacji, budowania pewności siebie, koncentracji, regulacji stresu startowego, przygotowania przedstartowego, stawiania celów sportowych i życiowych
powrót do oferty