Warsztaty i szkolenia

Prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla zawodników, trenerów oraz rodziców z zakresu treningu umiejętności psychologicznych charakterystycznych dla danej dyscypliny sportu, przekazanie praktycznych wskazówek do dalszej własnej pracy psychologicznej dla wyżej wymienionych grup osób działających w sporcie.

powrót do oferty